Miazgowce (Lyctus) w bazie wiedzy o krajowej faunie chrząszczy Coleoptera Poloniae

Coleoptera Poloniae to ogólnopolski projekt naukowy, mający na celu utworzenie pełnej i aktualnej bazy wiedzy o krajowej faunie chrząszczy. Powstał on ramach Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności jako wspólna inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. W jego realizacji uczestniczy szereg specjalistów z wielu krajowych ośrodków.

 gatunek: miazgowiec parkietowy (Lyctus linearis (Goeze, 1777))

Opis w KFP:
[tom 11]
Gatunek rozprzestrzeniony w niemal całej Europie z wyjątkiem północnej części Fennoskandii, podawany poza tym z Algierii, Zakaukazia, Syrii, Turkiestanu i Ameryki Północnej. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, nie jest jednak wykazany jeszcze z wielu krain. Występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich. Spotyka się go na powalonych pniach, słupach ogrodzeniowych, na składowiskach drewna — w szczelinach drewna i kory, na powierzchniach przecięcia lub złamania drzewa, między drzazgami. Rozwija się w martwym drewnie różnych drzew liściastych, zwłaszcza dębu. Jako drzewa żywicielskie były podawane również wiązy, jesiony, topole, wierzby, orzechy włoskie i robinie. Niekiedy larwy atakują w tartakach i innych pomieszczeniach drewno okorowane i obrobione, wyrządzając szkody w płytach parkietowych, futrynach, meblach i innych przedmiotach z drewna. W zależności od temperatury i twardości drewna larwy żyją rok lub dwa lata. Przepoczwarczają się po przezimowaniu na wiosnę. Okres stadium poczwarkowego trwa 8-21 dni. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju-czerwcu i przeżywają do lipca-sierpnia. Jaja są składano w wiązki naczyniowe drewna. Rozwój embrionalny trwa około 10 dni. Larwy żyją w symbiozie z dwoma gatunkami bakterii.

Zobacz informacje o miazgowcu parkietowym w Coleoptera Poloniae.

 

 gatunek: miazgowiec brunatny (Lyctus brunneus (Stephens, 1830))

Opis w KFP:
[tom 11]
Gatunek kosmopolityczny o nie wyjaśnionym pochodzeniu pierwotnym, występujący w niemal całej Europie prócz północnych części Fennoskandii. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, wykazany tylko z pięciu krain. Rozwój larwalny w sprzyjających warunkach trwa około 4 miesięcy. W ciągu roku mogą występować dwa pokolenia, ale w gorszych warunkach rozwój może przedłużyć się do dwóch-trzech lat. Larwy żerują w bielu i suchym, twardym drewnie, głównie dębu, jesiona, klonu, orzecha włoskiego, rzadziej wierzby, topoli, czereśni i robinii. Drążą; chodniki wzdłuż słoi rocznych, wypełniając je mączką drewna w postaci pudru. Zasiedlają pnie leżące w lesie i na składowiskach, niekiedy atakują również gotowe wyroby z drewna, zwłaszcza zawierające biel. W normalnych warunkach przepoczwarzenie następuje wiosną w zewnętrznej warstwie drewna. Postacie dojrzałe ukazują się w maju-czerwcu, w pomieszczeniach zamkniętych już w marcu-kwietniu; żyją około 20 dni. Samice składają jaja w wiązki naczyniowe, zwłaszcza na przekroju poprzecznym, kłód i dłużyc.

Zobacz informacje o miazgowcu brunatnym w Coleoptera Poloniae.

 

 

Pozostałe gatunki:

zobacz pozostałe gatunki miazgowców w Coleoptera Poloniae.

 

Comments are closed.

Nawigacja