Drwalnik (Xyloterus lineatus, Xyloterus domesticus, Xyloterus signatus)

Drwalnik paskowany (Xyloterus lineatus) występuje w Europie, na Syberii a także w Japonii i Ameryce Północnej. W Polsce drwalnik paskowany występuje głownie w lasach iglastych, ale może zostać również przeniesiony z surowcem do zakładów przetwórstwa drewna. Tam zasiedla niesuszoną, nieimpregnowaną tarcicę i drwalnika możemy spotkać w konstrukcji dachowej budynków. Upodobał sobie świerk, ale nie gardzi sosna i jodłą.

Drwalnik paskowany to walcowaty krępy chrząszcz o długości od 2,5 – 4 mm. Przedplecze i pokrywy skrzydłowe dwubarwne: płowo-brunatne, płowo-czarne lub jasnobrązowo-czarne.
Wyróżnikiem drwalnika paskowanego w plemieniu drwalników jest zaokrąglona na końcu buławka czułka. Głowa, spód ciała, szew i brzegi pokryw skrzydłowych drwalnika paskowanego są barwy ciemno brunatnej lub czarnej. Punkty na pokrywach układają się w regularne paski, które dały nazwę drwalnikowi paskowanemu.

Samice charakteryzuje zaokrąglony przedni brzeg przedplecza i wypukłe czoło, samce natomiast prosty brzeg przedplecza i wklęsłe czoło.

Larwa osiąga długość około 4 mm, łukowata, beznoga barwy białej.

Drwalnik bukowiec (Xyloterus domesticus) wystepuje w Europie, na Kaukazie i Zakaukaziu. Występuje głównie w buku, ale jest również spotykany w brzozie, dębie i drzewach owocowych.

Atakuje głównie chore rosnące drzewa ale spotykany jest również w drewnie wyrobionym.

Drwalnik bukowiec, walcowaty, dwubarwny chrząszcz o długości 3-3,5 mm. Głowa, spód ciała, smuga pomiędzy pokrywami i przedplecze koloru czarnego, pokrywy koloru płowego. Wyróżnikiem drwalnika Bukowca w plemieniu drwalników jest buławka czułka z występującym na końcu garbikiem skierowanym do wewnątrz. Podobnie jak u drwalnika paskowanego występuje dymorfizm płciowy. Larwy są bardzo podobne do larw drwalnika paskowanego.

Drwalnik znaczony (Xyloterus signatus) występuje w Europie, Japonii i na Syberii. Jest on najrzadziej spotykanym w naszym kraju drwalnikowatym. Występuje na terenach wyżynnych i nizinnych. Bytuje na wielu gatunkach drzew liściastych, ale preferuje dąb. Łudząco podobny do drwalnika bukowca, różni się subtelnym szczegółem buławki czułka.

Biologia wyżej wymienionych gatunków jest bardzo zbliżona. Wszystkie szkodniki drewna są bardzo do siebie podobne i dlatego bardzo trudno je odróżnić od korników. A to właśnie inne ksylofagi, a nie korniki, atakują nasze domy i bardzo często je niszczą.

Więcej informacji o drwalniku.

Comments are closed.

Nawigacja