Główne szkodniki drewna konstrukcyjnego

 

 

Rodzaje ksylofagów – jak rozpoznawać

Gatunek owada, który spowodował zniszczenie drewna, możemy określić na podstawie:
- cech taksonomicznych (czyli wyglądu) postaci doskonałych, poczwarek i larw (a rzadko można je znaleźć)
- charakterystycznych cech żerowisk larw i otworów wylotowych postaci doskonałych
- zawartości żerowisk, np. charakterystycznego kształtu grudek odchodów larw w mączce drzewnej
Gdy mamy do dyspozycji znalezione owady, postacie latające czy też larwy szkodników drewna, należy poddać je analizie entomologicznej. Entomolog na podstawie przedstawionych owadów bądź dokładnych zdjęć owadów, jest w stanie stwierdzić gatunek owada. Pomoże to precyzyjnie określić sposób dezynsekcji obiektu, na podstawie danych jaki szkodnik zainfekował budynek, i w których partiach budynku może z dużym prawdopodobieństwem występować (np. spuszczel jest dominującym szkodnikiem w więźbach dachów i drewnie nagrzewających się znacznie w lecie poddaszy, kołatek domowy powoduje duże zniszczenia drewna w dolnych częściach budynków, piwnicach).
W przypadku gdy nie mamy owadów, które można by było rozpoznać, należy poddać analizie cechy uszkodzeń spowodowanych larwy w drewnie (np. przeciętna średnica chodników wygryzionych wygryzanych przez wyrośnięte larwy spuszczela pospolitego wynosi około 6 mm, przez kołatka domowego około 1-2mm). Jeśli mamy podejrzenie, że w naszym budynku mogło dojść do zainfekowania przez ksylofagi, nie powinniśmy mieć problemów z odnalezieniem szkód spowodowanych przez szkodniki.
Do pewnego stopnia, wykluczając możliwość występowania niektórych gatunków, pomocna przy określeniu gatunku owada może być znajomość jego wymagań środowiskowych: gatunek i stan drewna (np. spuszczel pospolity żeruje w drewnie iglastym).