Kołatek domowy (Anobium punctatum)

Szkodnik ten, występuje w całej Europie, Ameryce Północnej, Afryce Południowej, Australii i Nowej Zelandii. Najliczniej występuje w górskich i północnowschodnich regionach Polski.

Obok Spuszczela Pospolitego, jest najgroźniejszym szkodnikiem drewnianych budynków, mebli i innych wyrobów z drewna.

W okolicach chłodniejszych i wilgotnym klimacie, często powoduje szkody większe niż czyni spuszczel. Kołatek domowy, prawdopodobnie ze względu na uwarunkowania termiczne, uszkadza przede wszystkim belki przyziemia, legary i podłogi. W dogodnych warunkach, owad ten opanowuje drewno przez szereg pokoleń, aż do zupełnego zniszczenia. Stanowi poważne zagrożenie dla mebli i innych wyrobów z drewna.

Chrząszcze kołatka domowego wykazują dymorfizm płciowy. Jasno lub ciemnobrunatnej barwy ciało osiąga długość ok. 4mm. Trzy ostatnie człony nitkowatych czułek są znacznie dłuższe od poprzednich. Posiadają charakterystycznie wyżłobiony wzgórek, który w przedniej części nie jest rozdzielony wgłębieniem. Śródpiersie tego owada jest silnie wyżłobione na całej długości, zaś zapiersie tylko do połowy.

Chrząszcze pojawiają się w okresie od kwietnia do końca sierpnia. Można je wówczas spotkać głównie w pomieszczeniach nakrytych dachem, głównie na oknach pomieszczeń, jak również na drewnianych przedmiotach, które posłużyły im za materiał wylęgowy. Kołatek domowy najdogodniejsze warunki do rozwoju ma w piwnicach i innych chłodnych lecz wilgotnych pomieszczeniach.

Atakuje zarówno drewno zdrowe jak i drewno stare, które nie wykazuje jeszcze żadnych zewnętrznych cech rozkładu przez grzyby. Rozwija się przede wszystkim w martwym lub zagrzybionym drewnie iglastych i liściastych gatunków. Ze względu na wrażliwość na mrozy jest silnie związany z budynkami.

Samica składa pojedynczo lub w grupie od 30 do 60 jaj, umieszczając je w szpary i rysy drewna, a także na ściany starych otworów wylotowych chrząszczy.

Jest to bardzo groźny szkodnik, jego larwy żerują w nawet bardzo starym kilkusetletnim drewnie drzew iglastych i liściastych. I to on, a nie korniki, są groźne dla naszych domostw.

Kilka pokoleń kołatków domowych może całkowicie zniszczyć meble i różne konstrukcje budowlane!

Niekiedy można usłyszeć odgłosy głośnego stukania, raczej niekojarzące się z tak małym owadem. Nie jest to odgłos żerowania – to samiec wybrał twardy fragment drewna i mocno w niego uderza wytwarzając odgłos podobny do kołatania. Od tego dźwięku pochodzi nazwa tego owada.

Więcej informacji o kołatku.

Comments are closed.

Nawigacja