Metody zwalczania owadów niszczących drewno

Dezynsekcja wyrobionego drewna, czyli zwalczanie owadów w tym materiale, wymaga głębokiej penetracji czynnika owadobójczego, gdyż drewno stanowi osłonę dla ukrytych w nim szkodników. Również w zależności od wielkości i indywidualnych wymagań leczonych elementów drewnianych (mebel, budynek, zabytek) stosuje się różne metody przeznaczone do dezynsekcji drewna.

Niektóre niezmiennie znajdują zastosowanie w ochronie drewna już od wielu lat (temperatura do zwalczania szkodników drewna wykorzystywana jest od ponad pół wieku w Europie zachodniej), inne metody powstały lub znalazły się w naszym zasięgu na przestrzeni ostatnich lat,  jako odpowiedź na rosnące potrzeby i efekt wpływu techniki na tę dziedzinę ludzkiego życia. Szkodniki techniczne drewna są problemem społecznym.

Najogólniej metody dezynsekcji drewna dzielimy na:

- metody chemiczne

z użyciem odpowiednich impregnatów lub gazów, >> więcej informacji

- metody fizyczne

opierające się głównie na metodach termicznych czyli wykorzystaniu wysokiej temperatury, lub w przypadku mniejszych obiektów, na wykorzystaniu środowiska beztlenowego, > więcej informacji

- metody biologiczne

w naszej strefie klimatycznej praktycznie nie stosowane.

 

Metody ochrony drewna przed szkodnikami obejmują:

  1. Zabezpieczanie drewna w budynkach.

Zabezpieczanie drewna wyrobionego przed szkodnikami technicznymi:

- przestrzeganie profilaktyki budowlanej w przypadku budynków, już na etapie projektu, pomaga zabezpieczyć elementy drewniane przed większością owadów

- impregnacja, zapewniająca chemiczną ochronę przed szkodnikami. Impregnacja zdrowego drewna, czyli materiału wolnego od szkodników, pozwala zminimalizować ryzyko porażenia elementów drewnianych przez szkodniki. We wszystkich dostępnych dla owadów miejscach, czyli dokładna, okresowa impregnacja, pozwala stworzyć skuteczną barierę ochronną.

  1. Zwalczanie szkodników technicznych drewna w opanowanych przez nie elementach drewnianych lub budynkach.

Niestety, w większości przypadków reakcja użytkowników i świadomość problemu zaczynają się gdy pojawiają się syndromy porażenia drewna przez owady. Konieczna jest wtedy dezynsekcja obiektu (jedną z metod chemicznych, fizycznych lub ich połączeniem, w zależności od warunków) w celu uniemożliwienia dalszego rozprzestrzeniania się szkodników i zachowania w jak najlepszym stanie elementów drewnianych. Skalę szkód oceniają sami użytkownicy.